ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท มิตรผล จำกัด

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท SCG Landscape จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด

บริษัท โกบอลเฮาส์ จำกัด

บริษัท ซี อาร์ ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด

บริษัท อุบลวัสดุก่อสร้าง จำกัด (HOME HUB)

บริษัท ฤทธา จำกัด

บริษัท บุญมาครอง จำกัด

บริษัท บี ควิก จำกัด

บริษัท มิตรลาว จำกัด

คิงส์โลจิสติกส์ ไม่เพียงแต่ให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น
แต่เรายังให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจค้าปลีก SME

โดยเดินหน้าพัฒนาทีมขาย ทีมดูแลคงคลัง และทีมกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ