บริการของเรา

ประเภทงานบริการ

เรามีรถให้บริการที่หลากหลาย เพื่อความเหมาะสมกับประเภทสินค้าของคุณมีรถบรรทุก 10 ล้อ ตู้ทึบ คอกสูง รถเทลเลอร์ พื้นเรียบ รถพ่วงดั้มพ์ และ รถเฮี๊ยบเพื่อการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.) FULL TRUCK LOAD
เหมาคัน ต่อวัน ต่อเที่ยว วิ่งในไซด์งาน หรือขนย้ายทั่วไทยและ สปป ลาว, พม่า, กัมพูชา

2.) LESS CONTAINER LOAD
ของชิ้นย่อย, พัสดุ ของเบ็ดเตล็ด ทั่วไทย และ และ สปป ลาว, พม่า

ประเภทรถที่ให้บริการ

เรามีรถให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความเหมาะสมของงาลูกค้าทั้งหมด 6 ประเภท

รถบรรทุกเทรลเลอร์

มูเล่ พื้นเรียบ หางยาว 12-28 เมตร ประเภทสินค้า ได้แก่ สินค้าเกษตร และ วัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ และ พ่วงคอก

คอกเหล็ก สูง 2 เมตร ยาวช่วงละ 6 เมตร สินค้า อุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุกสิบล้อตู้

รถบรรทุกหกล้อ

สำหรับบรรทุก วัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง หลังคา ปูน อิฐ และอื่นๆ

รถพ่วงดัมพ์

สำหรับบรรทุกสินค้าทางเกษตร

รถคันใหญ่พิเศษ

งานสินค้าใหญ่ยาว หรือ ต้องใช้รถหรือทีมงานพิเศษ เฉพาะกิจ

รถพิเศษ สาลี่