เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 2520 เชี่ยวชาญ ด้านโลจิสติกส์ มากกว่า 45 ปี

ประวัติ ของเครือ คิงส์กรุ๊ป

หจก.คิงส์พืชผล (แผนกขนส่ง) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 ทำการขนส่งเกี่ยวกับพืชไร่ เช่น ขนส่งมันอัดเม็ด มันเส้น ทั่วภาคอีสาน และภาคกลาง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2540 ได้ทำการขนส่ง เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มเติมขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

หจก.คิงส์ขนส่ง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นผู้รับเหมาขนส่งให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้งสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด, บริษัท ซีเมนต์ไทยโลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ซีพี เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด, บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด, บริษัท ทีทีซีน้ำดื่มสยาม จำกัด, บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด, บริษัท โปรวันปิโตรเลียมแอนด์แอสฟัสท์ จำกัด เป็นต้น (กรุณาดูรายนามลูกค้าอื่นๆจากรายชื่อลูกค้าอ้างอิงในเอกสารแนบด้านท้าย)

หจก.ขอนแก่นคิงส์บริการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นผู้ดูแลคลังสินค้าให้กับ บริษัทซีเมนต์ไทยโลจิสติกส์ จำกัด มาเป็นเวลายาวนาน ด้วยคุณภาพของการบริการที่ดีเยี่ยม ตลอดจนบุคลากร

ที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ กอปรกับอุปกรณ์บริหารคลังสินค้าที่ครบครันที่ตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เรามีระบบการขนส่ง, การดูแลคลังสินค้าตลอดจนการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าเป็นระบบครบวงจร ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้ง บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัดขึ้นมา
บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการบริการทางด้านขนส่งและการบริหารคลังสินค้าให้แก่บริษัทต่างๆทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาล ดังผลงานที่เราเคยทำไว้มากมาย

ปัจจุบัน บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จำกัด มีรถบรรทุกไว้บริการหลากหลายประเภท เช่น รถกะบะ, รถบรรทุกสิบล้อคอก , รถบรรทุกสิบล้อเปลือย, รถเทลเลอร์คอก, รถเทลเลอร์เปลือย,รถบรรทุกพ่วงคอก ตลอดจน รถบรรทุกหกล้อ, รถบรรทุกสิบล้อตู้, รถบรรทุกหกล้อตู้, รถกระบะตู้ , รถบรรทุกเฮี๊ยบ , รถดัมพ์ , รถเครน , รถมู่เล่ ยาว ถึง 28 เมตรเป็นต้น

ทำไมเราจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคุณ???

 • บริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ GPS สามารถรายงานความคืบหน้าได้จากหน้าจอ Monitor ชั่วโมง ในการที่จะประสานงานกับลูกค้ากรณีเกิดมีปัญหา หรืออุบัติเหตุต่างๆได้ทันท่วงที
  มีรถ Mobile Service เพื่อคอยแก้ไขปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีศูนย์บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกขนาดใหญ่ ของเราเอง
 • มีประกันสินค้าทุกเที่ยววิ่ง
 • เรามี DC. (Warehouse&การกระจายสินค้า) ด้วยทีมงานมืออาชีพ
 • รถเรามีการจดทะเบียน มีPassport ข้ามด่านชายแดนได้ทุกคัน
 • มีทีมงาน Shipping มืออาชีพ
 • มีประกันสินค้าสูงสุดตามมูลค่าสินค้าลูกค้าแจ้งทุกเที่ยววิ่ง

จุดเด่นของบริษัทฯ
งานบุคคลการบริหารจัดการพนักงานขับรถ

 • การคัดเลือกพนักงานขับรถ ต้องมีข้าราชการเป็นบุคคลค้ำประกัน ปลอดภัยต่อสินค้าลูกค้า
 • การอบรมเบื้องต้นจากบริษัทฯ ได้แก่ มารยาท กฎระเบียบของลูกค้า กฎหมายและการจราจร
 • การส่งพขร. เข้าร่วมการอบรมกฎระเบียบวินัย จากหน่วยงานข้างนอก ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัด,บริษัท มิตรผล จำกัด, บริษัท พูแรค จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด, บริษัท ทาทาสตีล(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดีฟโอเชี่ยน จำกัด เป็นต้น
 • การอบรมประจำปี ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • การสุ่มตรวจเยี่ยม พขร. ที่หน้างานโรงงานลูกค้า เดือนละ 2-3 ครั้ง
 • การสุ่มตรวจแอลกอฮอล์ / สารเสพติด
 • การให้ความดูแล เอาใจใส่ในตัว พขร และ ครอบครัว พขร.

เราเป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ Certified by 9001:2015
เราเป็นโรงงาน สีขาว ได้รับเกียรติบัตร CSR จากกระทรวงอุตสาหกรรม

การประกันคุณภาพ ISO 9001 : 2015
เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร